Elementy do budowy sieci kanalizacyjnych i odwodniowych - Veco-bet
Veco-bet » Elementy do budowy sieci kanalizacyjnych i odwodniowych

Elementy do budowy sieci kanalizacyjnych i odwodniowych

Korytka i cieki wodne

Prawidłowo zaprojektowany i utrzymany system odwodnienia jest gwarancją zwiększenia bezpieczeństwa pieszych oraz nośności podłoża gruntowego pod trasą.
Podstawowym zadaniem systemu odwodnienia jest szybkie i możliwe zupełne ujęcie i odprowadzenie wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych.

W ofercie Veco-bet znajdują się elementy odwodnieniowe i kanalizacyjne pozwalające zrealizować wszystkie wymienione zadania tych systemów.

Zbiorniki monolityczne i modułowe

Zbiorniki monolityczne są kompletnymi elementami do bezpośredniego montażu w gruncie. Grupa to obejmuje dwa rodzaje zbiorników – owalne i prostopadłościenne. Oferta obejmuje zbiorniki o pojemności od 13m3 do 31m3, w zależności od zastosowania dostępne są zbiorniki charakteryzujące się różnymi klasami obciążenia.

Zbiorniki modułowe produkowane są z prefabrykowanych elementów żelbetowych w dwóch typoszeregach:

  • pionowym
  • poziomym

Zbiornik modułowy pionowy o średnicach 500 cm, 560 cm i 600 cm może zostać rozbudowany w górę, a poziomy dzięki elementom „U” przedłużyć w poziomie i zamknąć elementami półokrągłymi „D” o szerokościach 300 cm, 500 cm, 560 cm, 600 cm, 800 cm lub prostymi ścianami.

Rury betonowe oraz ścianki oporowe przepustów

W budownictwie sanitarnym powszechnie stosuje się kanały podziemne służące do transportu ścieków i wody w sposób grawitacyjny. Taka forma transportu nie powoduje utraty miejsca na powierzchni terenu, zapobiega również rozprzestrzenianiu się skażeń i odorów. Uzupełnieniem są żelbetowe ścianki oporowe (czołowe) przepustów, czy też prefabrykowane wyloty drenu służące do odprowadzania wody drenażowej do rowu.