Nawierzchnie ekologiczne - Veco-bet
Veco-bet » Nawierzchnie ekologiczne

Nawierzchnie ekologiczne z powierzchnią biologicznie czynną

Nawierzchnia ekologiczna nie stanowi bariery dla swobodnego wchłaniania i odparowywania wody z gruntu, dlatego doskonale sprawdzają się w miejscach, w których należy zachować powierzchnię biologicznie czynną oraz zadbać o szybkie odprowadzenie wód opadowych. Nawierzchnie ekologiczne są w pełni wodoprzepuszczalne, dzięki czemu niosą za sobą wiele korzyści, takich jak brak kałuż, odciążenie kanalizacji deszczowej czy naturalne nawadnianie sąsiadujących z nawierzchnią ekologiczną roślin. Nic dziwnego, że jest to rozwiązanie niezwykle popularne.

Gdzie można stosować nawierzchnie ekologiczne?

Nawierzchnie ekologiczne mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie odpowiedniej ilości powierzchni biologicznie czynnej – zarówno w przypadku inwestycji prywatnych jak i przestrzeni publicznej. Ekologiczne nawierzchnie są nowoczesnym rozwiązaniem, które umożliwia stworzenie bardzo wytrzymałego podłoża o wysokiej przepuszczalności wody. A to wszystko przy wykorzystaniu naturalnych materiałów! Ze względu na swoją wysoką funkcjonalność, estetykę oraz trwałość, nawierzchnie ekologiczne mogą stosowane być w wielu miejscach. Między innymi, nawierzchnie ekologiczne wykorzystuje się na poboczach dróg, parkach, strefach rekreacyjnych, drogach dojazdowych czy terenach wokół inwestycji prywatnych.

Materiały do nawierzchni naturalnych Veco-bet

W naszej ofercie dostępne są elementy betonowe, jak i żelbetowe do tworzenia nawierzchni z powierzchnią biologicznie czynną. Do najbardziej popularnych należą płyty ażurowe MEBA oraz wielootworowe płyty typu JOMB, ale dostępne są też inne rozwiązania. Rozwiązania z zastosowaniem elementów ażurowych pozwalają zachować ustanowiony odsetek terenu biologicznie czynnego w obrębie nieruchomości. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez teren biologicznie czynny rozumie się teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią mniej jednak niż 10m2 oraz wody powierzchniowe na tym terenie.

Nawierzchnie ekologiczne – o czym należy pamiętać?

Przygotowanie podłoża

Podbudowę pod produkty ekologiczne wykonuje się w sposób podobny do podłoża dla klasycznych kostek brukowych. Planując wykonanie podbudowy, należy szczególnie wziąć pod uwagę warunki geotechniczne, sposób użytkowania i odwodnienie. W celu uzyskania odpowiedniej przepuszczalności wody stosuje się naturalne kruszywo łamane, w przypadku dolnych warstw ich frakcja musi być odpowiednio duża.

Wypełnienie otworów i spoin

Otwory w płytach oraz przestrzenie pomiędzy elementami można wypełnić na dwa sposoby w zależności od późniejszego przeznaczenia, walorów estetycnzych i funkcji jaką dana nawierzchnia ma spełniać:

– kruszywo łamane lub żwir

– mieszankę ziemi z piaskiem pod siew trawy

Dobierając odpowiedni kolor oraz frakcję kruszywa, czy też obsiewając wolne przestrzenie trawą uzyskujemy bardzo estetyczną i funkcjonalną nawierzchnię.