studnie kanalizacyjne - Veco-bet

Studnie kanalizacyjne

Funkcje systemów kanalizacyjnych

  • we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólno przemysłowych,
  • w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym
  • w obszarach ruchu pieszego i na zewnątrz budynków
  • na terenach podmokłych, – na obszarach szkód górniczych
  • do melioracji gruntów – pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych, kaskadowych, ślepych itd.