Korytka odwodnieniowe - Veco-bet

Korytka odwodnieniowe

korytko sciekowe

Funkcje systemów odwodnienia

  • efektywne ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, by zmniejszyć ich wpływ na stan nawierzchni i bezpieczeństwo użytkowników dróg i powierzchni komunikacyjnych
  • ujęcie i odprowadzenie wód przedostających się do podtorza i podłoża nawierzchni drogowych
  • uregulowanie zwierciadła wód podziemnych do wymaganego poziomu
  • drenaż skarp
  • oczyszczenie wód z wszelkich zanieczyszczeń powstałych z powodu użytkowania drogi
  • odprowadzenie wód do środowiska według wymogów ochrony wód i prawa wodnego
  • wprowadzenie wód poza korpus budowli